Gauteng

vunḓu ḽa Afrika Tshipembe
Gauteng
Gauteng in South Africa.svg
Musanda Johannesburg

Gauteng ndi lone vundu lituka kha mavundu a Afurika Tshipembe. Fhedzi, ndi hune hawanala musanda wa Afurika Tshipembe une wavha Pretoria. Hudovha ha wanala Dorbo khalwanesa ya Afurika Tshipembe ine yavha Johannesburg.

Gauteng ndi lone vundu lo pfumesaho khala Afurika Tshipembe. Henefha gauteng ho dovha ha wanala mudi wa Soweto. Soweto hu divhea ngauri vho rapolotiki vhanzhi vha vhathu vhatsu vha bva henefha.

PfunzoEdit

Yunivesithi dza Gauteng ndi dzivhelaho:

Yunivesithi ya Pretoria, Yunivesithi ya Johannesburg, Yunivesithi ya Witwatersrand, Yunivesithi ya Afurika Tshipembe, Tswane Yunivesithi ya Thekhenolodzhi na Vaal Yunivesithi ya Thekhenolodzhi.

DzinyamboEdit

Dzinyambo dzi ambiwa Gauteng ndi dzivhelaho:

English, tshiVenda, sePedi na Afrikaans


Phurovinsi ya Afurika Tshipembe  
Free State | Gauteng | Kapa Devhula | Kapa Vhukovhela
KwaZulu-Natal | Kapa Vhubvaḓuvha | Limpopo | Mpumalanga | Devhula-Vhukovhela