Yunivesithi ya Afurika Tshipembe

Yunivesithi ya Afurika Tshipembe ndi yunivesithi khulwane Afurika Tshipembe. I na vhagudiswa vha no fhira 250,000. Vhagudiswa a vha yi u funziwa duvha na duvha, vha tou di vhalela vhone vhane (yunivesithi dza Afurika Tshipembe).

Zwinzhi nga yunivesithi iyi

edit