Tshwane Yunivesithi ya Thekhenoḽodzhi

Tshwane University of Technology.jpg

Tshwane Yunivesithi ya Thekhenoḽodzhi ndi iṅwe ya dzi yunivesithi khulwane dza Afurika Tshipembe. I wanala ḓoroboni ya Pretoria kha vundu la Gauteng.

Sa izwi dzina ḽayo ḽi tshi diamba, yunivesithi iyi hu gudiwa ngudo dza thekhenoḽodzhi.