China (中國, 中华人民共和国, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) ndi shango ḽi no wanala devhula ha Asia Tshipembe. Musanda wa China ndi beijing

Flag of China
China